Our Ethics

The way we work and what we believe in.

Based in West Wales our ethos revolves around sustainable organic production of, predominantly, Willow.

We also utilize various native wild resources such as Hazel, Beech, Oak and Holly being sensitive to the natural balance of Mother Nature.

Willow, like all other trees and crops sequester carbon from the atmosphere during growth, so using willow to create any craft item helps the environment in a big way, which is the kind of side effect we like at Tir Grug!

We "tread lightly" and give great thought to the long term impact our activities have on the land we are guardians of.

Because we see the whole cycle- from growing willow through to the creation of a finished product- we can ensure that we are in a position to give back whilst taking from nature in a balanced way.

Ecological studies have found that willow plantations do not displace species from the area and that the overall biodiversity, including ground vegetation, birds, butterflies and invertebrates is improved.

Y fordd ni yn gweithio a beth i ni yn credu mewn.

Yn wreiddiol Gorllewin Cymru yw cartref Tir Grug, ein moeseg yn cylchdroi o amgylch tyfu helyg organig mewn fordd cyson sydd yn rhoi "chware teg" i byd natur.

Rhydym yn defnyddio hefyd coed cynhenid gwyllt, fel, Gwinau golau, Ffawydden, Deri a Celyn fod yn teimladwy i'r cydbwyso naturiol Mam Natur.

Mae Helyg, fel coed eraill hefyd yn neilltuo carbon allan o'r awyrgylch mewn fordd da, hyn yw'r fath o effeithiau ochr i ni yn hoffi ger Helyg Tir Grug!

Rhydym ni yn " troedio yn ysgafn" wrth rhoid llawer o feddwl am ein ardrawiad wrth gweithio ar y tir yr ydym yn gwarcheidwad o hono.

Achos bod ni yn gweld cyfanswm y cylch - tyfu helyg trwodd i creu cynnyrch terfynol - gallwn ni gwneud siwr ein fod yn talu ynol i byd natur with bod ni yn tynnu allan mewn fordd cyson.

Mae astudiaeth ecolegol wedi gweld fod plannu helyg ddim yn chwalu rhywogaeth oddiwrth yr ardal ac hefyd fod o ben i ben fod planhigion, adar, iar fach yr haf ac hefyd pryfed llesol i'r cyfundrefn yn cynhyddu.