Welcome. Croeso

Welcome to the Tir Grug Willow gift, craft and sculpture website.

We are an eco-friendly small business creating artistic craft gifts and light sculptures.

Based in a fertile valley in rural West Wales we grow, nurture, harvest and craft our willow into unusual and artistic creations for you to enjoy.

Bringing the natural world and it's beauty into your home.

Willow is a flexible material which lends itself to creating sculpture very well. Each piece we create works with this flexibility, but also the willow informs us of the way it wants to work within a piece of sculpture, therefore no two sculptures or craft items are the same

Enjoy browsing our picture gallery! Any questions, ideas or comments are all welcomed, just drop us an email and we will get back to you with any information you need.

Croeso i Helyg Tir Grug

Rhydym ni yn fusnes eco-cyfeillgar bach yn creu crefft artistig ac hefyd cerfluniaeth golau.

Yn gweithio allan o cwm ffrwythlon yn rhan gwledig o Gorllewin Cymru rhydym ni yn tyfu, maethu, cynaeafu a gwneud crefftwaith artistig allan o helyg i chi cael mwynhau.

Yn dod ar byd naturiol yn ei prydferthwch i mewn i'r cartref.

Mae helyg yn defnydd sydd yn benthyca ei hun i creu cerfluniaeth yn dda iawn. Pob darn o waith yn gweithio gyda tuedd yr helig i fod yn ystwyth iawn, hefyd mae'r helyg yn hysbysu ni am y ffordd mae o eisiau gweithio yn y cerfluniaeth arbenig, achos hyn mae pob darn o crefftwaith artistig yn arbennig ac yn wahaniaeth.

Mwynhewch brigbori ein oriel,! unrhyw cwestiwn, syniad personol neu sylw rhydym ni yn croesawu, gallwch danfon e-bost i ni a fyddwn yn ymateb i chi gyda unrhyw gwybodaeth sydd eisiau.